Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1076 6a5c 420
Reposted frompampunio pampunio viamefir mefir
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viamefir mefir
1772 44de 420
Reposted fromLinaa Linaa viamefir mefir
Wymyśliłem swoją przyszłość, wyobraziłem sobie życie Achillesa, rozumiesz, co chcę powiedzieć? Zgodzić się umrzeć młodo, ale pod warunkiem, że się przedtem użyje życia, że się ustawi poprzeczkę nie z liczbą lat do przeżycia, lecz z celami do osiągnięcia.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
0261 719c 420
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
7034 3e5a 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
0011 4d67 420
Reposted frompunisher punisher viablackheartgirl blackheartgirl

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
1812 c721 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viablackheartgirl blackheartgirl
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
4181 07d4 420
Reposted fromLinaa Linaa viablackheartgirl blackheartgirl
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
Reposted fromshakeme shakeme viaP4RIAS P4RIAS
5631 3d0e 420
Reposted fromthesmajl thesmajl viaP4RIAS P4RIAS
2583 6700 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaP4RIAS P4RIAS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl