Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1345 33c0 420
Reposted fromlaluna laluna viamefir mefir
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
1290 59e8 420
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
6845 4272 420
My motivation
Reposted fromgruzdlacyganow gruzdlacyganow viascorpix scorpix
7057 ca3c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viapiehus piehus
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapiehus piehus
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

Zanim się z kimś zwiążesz, kurwa, pomyśl. Nie chujem. Nie macicą. Żeby czerpać przyjemność z wierności, trzeba być poukładanym samemu ze sobą.

Dzisiejsze związki mają w sobie od początku podskórne, bezczelne, skrywane poczucie tymczasowości.

Czy biorąc kota, bierzesz pod uwagę, że oddasz go komuś jak ci się znudzi albo będziesz chciał kupić nowego?

Nie, prawda? Wobec kota deklarujesz współistnienie, aż jedno z Was nie zemrze. Nawet jak kot będzie stary, brzydki i wyliniały. A Ty jeszcze brzydszy/brzydsza.

Tak samo powinno się robić ze związkami.

— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagregorczykm gregorczykm
7631 e82b 420
Reposted frompiehus piehus viajestemjeden jestemjeden
5249 5965 420
Reposted fromfapucino fapucino viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Nie traktuję siebie jak "zgnilizny moralnej", ale wiem, że mam ciężki charakter, jestem tzw. nierówna (a to dlatego, że właściwie go wcale nie mam), nie mam ani ustalonych poglądów, ani ideałów, nie wiem nawet czy wierzę. Wiem tylko, j a k wierzę, a w każdym razie, jak sobie w y o b r a ż a m, że wierzę. Ciągle kłębi się we mnie od myśli i od pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Mój nastrój potrafi się krańcowo zmieniać w błyskawicznym tempie, mogę przechodzić z humoru w humor. 
— Agnieszka Osiecka - "Dzienniki 1945-1950"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
2998 a2b7 420
0582 e3ac 420
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viaP4RIAS P4RIAS
2464 be84 420

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viaP4RIAS P4RIAS
8278 f320 420
:)
Reposted fromgr8dizaster gr8dizaster viaP4RIAS P4RIAS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl