Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5346 4ec4 420
Reposted frompiehus piehus

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
2502 c09f 420
Reposted frompiehus piehus
9587 cfeb 420
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
8239 016e 420
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
0832 0f64 420
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viapiehus piehus
3222 0524 420
Reposted fromLookrecja Lookrecja viapiehus piehus
Nie boję się obcych.
Bardziej od nieznajomych
przerażają mnie bliscy,
których oczu nie poznaję.
Reposted fromfindmyway findmyway viapiehus piehus
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
Reposted frombanshe banshe viapiehus piehus
Jesteś dziewczyną z która można być szczęśliwym na całe życie a nie jedną noc.
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapiehus piehus
Zużywaj się, nie rdzewiej.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2007 0247 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl