Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6549 ce5a 420
Reposted fromtfu tfu vianezavisan nezavisan
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka vianezavisan nezavisan
1999 b74a 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabzdura bzdura
2740 5b4e 420
Reposted fromTamahl Tamahl viapersona-non-grata persona-non-grata
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viajointskurwysyn jointskurwysyn
3600 7e49 420
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
4225 893f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaP4RIAS P4RIAS
4141 f85d 420
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaP4RIAS P4RIAS
1345 33c0 420
Reposted fromlaluna laluna viamefir mefir
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
1290 59e8 420
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
6845 4272 420
My motivation
Reposted fromgruzdlacyganow gruzdlacyganow viascorpix scorpix
7057 ca3c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl