Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2712 05ee 420
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viawakemeupx wakemeupx
1886 8640 420
4381 44df 420
1327 fefd 420
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawakemeupx wakemeupx
2109 d66e 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
2947 94e7 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
9115 782c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
9119 0d79 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
4298 e048 420
Reposted fromimmortal-a immortal-a viagregorczykm gregorczykm
A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagregorczykm gregorczykm
7516 a8aa 420
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viamefir mefir
3831 9087 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamefir mefir
6605 09fd 420
Reposted fromhare hare viamefir mefir
7704 422b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
8508 69cb 420
Reposted frombehcio behcio viaP4RIAS P4RIAS
5179 2382 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viapiehus piehus
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Cały humor w filmie jest podszyty jej osobistym dramatem. Facet, rodzice, rodzina, a nawet zupełnie obcy ludzie - każdy z nich miał genialny plan na jej życie. Nikogo nie interesowało czego ona chce. A ona naprawdę nie chciała dużo. Tylko skończyć studia, pójść do pracy, zobaczyć trochę świata, poczuć się sobą, przekonać się, że jest silna i mocna, że potrafi sobie sama poradzić ze wszystkim, że nie musi się niczego bać. Oni to zlekceważyli i wyśmiali. 
Trafiła z deszczu pod rynnę. Z jednego ślubnego kobierca na drugi. Tylko pan młody trochę przystojniejszy.
Szkoda mi Kaśki Solskiej. Trzymajcie się Kaśki Solskie.
— przemyślenia na temat
9771 05eb 420
Reposted fromnutt nutt viapiehus piehus
5409 7b15 420
Reposted fromHanoi Hanoi viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl