Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3690 fe14 420
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaP4RIAS P4RIAS
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaP4RIAS P4RIAS
4659 ce6c 420
Reposted fromdarkanes darkanes viaP4RIAS P4RIAS
0600 3827 420
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaSalute Salute
Moim najważniejszym zadaniem było ukrywać to, jak bardzo jest ze mną źle
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSalute Salute
Tell me, would you give us one more try?
— LÉON
Reposted frommefir mefir
Każde z nas musi pójść inną drogą
i żyć osobno, nie możemy żyć ze sobą
za kilka lat mi powiesz, że u Ciebie wszystko spoko
będzie tak, ja wierzę w to głęboko
— Piekielny
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Dziś nawet jakbyś zechciała to nie umiem, nie zasługuję, chyba lubię smutek.
— Arab
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaP4RIAS P4RIAS
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viaSalute Salute
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaSalute Salute
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute
Tell me, would you give us one more try?
— LÉON
Reposted frommefir mefir
5708 a783 420
8665 0c21 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viamefir mefir
2025 26fb 420
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viamefir mefir
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaP4RIAS P4RIAS
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viaSalute Salute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl