Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
6608 3ebc
Reposted fromzenibyja zenibyja viablackheartgirl blackheartgirl
Nie pytaj nas o miłość - mamy to przećwiczone, bo to pokolenie ją zgubiło na melanżu, razem z telefonem.
— Łona
Reposted fromkrn krn
2930 1799 420
Reposted frompiehus piehus
3435 e5fe 420
Reposted frompiehus piehus
5255 2b3d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viajestemjeden jestemjeden
I dlaczego tyle to trwa? Od miesięcy już wiem, że nic z tego A nie mogę spać, nie!
— Bitamina / Dawid Podsiadło - Nikt
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
2679 beca 420
Reposted fromyveee yveee viapiehus piehus
1781 bee9 420
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
9307 b3f2 420
Reposted frompiehus piehus
podczas gdy, na pożegnanie, tuliłeś mnie i życzyłeś mi wszystkiego dobrego w życiu, w myślach powtarzałam jak mantre - 'pocałuj mnie, ten ostatni raz, pocałuj'
Reposted frommefir mefir
6042 d577 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
6048 300d 420
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
2548 fdd4 420
Reposted fromjestemtaboretem jestemtaboretem viascorpix scorpix
7351 0e50 420

abandonedandurbex:

Abandoned shack in Mojave desert, Ca. [852 x 1136]

Source: https://openpics.aerobatic.io/

Reposted fromSecret-H Secret-H viablackheartgirl blackheartgirl
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
5847 05ef 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl