Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viaSalute Salute
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSalute Salute
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
6176 74eb 420
Reposted fromoll oll viamefir mefir
7281 64f9 420
Lana Del Rey
Reposted frommefir mefir
8996 3edb 420
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viamefir mefir
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka viamefir mefir
Reposted frommefir mefir

I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
znowu pojebało mi się w życiu
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSalute Salute
Masz problem, bo nie wiesz, co myśleć
To, co było nie jest takie magiczne
Ale nadal masz w sobie tą iskrę
I dobrze wiesz, że ona szybko nie zniknie.
Reposted fromorchis orchis viaSalute Salute
Nawet nie przeszkadza mi już moja samotność.  Przyzwyczaiłam się. 

Ale czy to dobrze? 
— A może tylko mówię że nie nie przeszkadza.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viamefir mefir
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
4547 c299 420
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viamefir mefir
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamefir mefir
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl