Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8665 0c21 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viamefir mefir
2025 26fb 420
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viamefir mefir
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaP4RIAS P4RIAS
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viaSalute Salute
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viamefir mefir
1298 7ca8 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viakobiety kobiety
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakobiety kobiety
5810 29f3 420
4264 c4ad
2835 46ca 420
Reposted fromkobiety kobiety viaDOBRADUPA DOBRADUPA
0364 6865 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaP4RIAS P4RIAS
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapersona-non-grata persona-non-grata
7423 5a29 420
6305 dded 420

Truth has been spoken

Reposted frommyry myry viaatramentovva atramentovva

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaatramentovva atramentovva
8672 197a 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover
5980 70e6 420
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viapomruki pomruki
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl