Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viapiehus piehus
2276 01f0 420
Reposted fromstroschek stroschek viapiehus piehus
7987 b159 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapiehus piehus
5047 b5a7 420
Jerzy Jarniewicz
Reposted fromhrafn hrafn viapiehus piehus
5244 c05b 420
Reposted fromhrafn hrafn viapiehus piehus

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viabzdura bzdura
Nauczyłam się nie oczekiwać zbyt wiele od ludzi i dlatego szczęście może mi dać nie do końca szczery przyjaciel albo sąsiad, który mnie obgaduje. A poza tym nauczyłam się znosić wszystko z humorem, ponieważ tak wiele było rzeczy, nad którymi mogłam albo zapłakać, albo się śmiać. Jeśli kobieta potrafi traktować swoje życie z dystansem zamiast wpadać w panikę i histerię, nic nie zdoła jej zranić. Nie żałuję trudności, przez które musiałam przejść, ponieważ dzięki nim czułam w każdej chwili, że żyję. A to było warte ceny, jaką musiałam zapłacić.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
Pewnie jesteś z tych, co to tłumią w sobie narastający gniew, ale nie zapominają.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagregorczykm gregorczykm
ja jeszcze ciągle czekam na ciebie
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Przeprosinom nie towarzyszy słowo "ale". Przepraszam, ale - to za mało i za późno.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
7715 6b8e 420
Reposted fromteijakool teijakool viapiehus piehus
Ścierają się we mnie dwie skrajne potrzeby, logicznego poukładania klocków i nieustannego zrywania się ze smyczy logiki. Porządku i szaleństwa.
— Stenka
Reposted fromsfeter sfeter viapiehus piehus
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
7828 0709 420
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
0210 9fc3 420
Reposted frommaybeyou maybeyou viapiehus piehus
2337 7d8b 420
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viapiehus piehus
9673 9ede 420
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapiehus piehus
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
Reposted fromperseweracje perseweracje viapiehus piehus
8483 ba8d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl