Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5574 bbe7 420
Reposted frompiehus piehus
5576 55d5 420
Reposted frompiehus piehus
5578 2950 420
Reposted frompiehus piehus
5579 fdd4 420
Reposted frompiehus piehus
I kiedyś prawdopodobnie zadzwoniłabym, żeby wyjaśnić całą sytuację. Pojawiłabym się w drzwiach. Podała rękę na zgodę albo na pożegnanie. Zrobiła cokolwiek, aby relacje były chociażby poprawne. Kiedyś bym poprosiła o kilka słów i kilka chwil. Ale etap żebrania o szacunek mam już za sobą. A jeśli ktoś nie potrafi okazać mi szacunku, to nie chcę od niego niczego więcej.
— Aleksandra Steć
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
1907 2078 420
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl
8709 144e 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viawszystkodupa wszystkodupa

po Tobie palców opuszkami powolutku po cichutku spacerować ciałem chciałem
— miła
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
Jestem smutnawy, ale się trzymam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
połamane mam myśli, potłuczone uczucia, nadziei martwych nasiałam co  niejadalne owoce dają.   głowa przepełniona przybytkiem,  od którego boli.
zabierz ode mnie co nie moje nieme dreszcze  krzyki nieme. 
— zabierz
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
5751 f9bd 420
0247 1783 420
Reposted fromrubinek rubinek viablackheartgirl blackheartgirl
7200 cd10 420
7827 69b8 420
Reposted fromskibszczok skibszczok viapiehus piehus
3971 484a 420
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
3441 c3e1 420
Reposted frompiehus piehus
4566 9b38 420
Reposted frompiehus piehus

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl