Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Jest pani szczęśliwa?
- Tak naprawdę to nie wiem. Pani Wisława Szymborska powiedziała, że życie czasami bywa znośne. Ja byłam na przykład szczęśliwa, kiedy mój pies po chorobie wyzdrowiał. Wtedy pomyślałam, że to szczęście było. I byłam szczęśliwa, jak mój mąż przestał pić. Są takie momenty, kiedy człowiek jest bardzo szczęśliwy. Natomiast, żeby tak w ogóle, to nie. Tylko wariat może być tak bez przerwy szczęśliwy.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viablackheartgirl blackheartgirl
3289 3784 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viablackheartgirl blackheartgirl
0512 3e14 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
4472 e292 420
Reposted frompiehus piehus
4752 a4fc 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
4753 5999 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
4780 3d71 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
3476 309a 420
Reposted frommisza misza viapiehus piehus
0281 581b 420
1623 184e 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapiehus piehus
0358 0634 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viablackheartgirl blackheartgirl
7277 eb6f 420
Reposted fromnenya nenya viablackheartgirl blackheartgirl
5379 2402 420
Reposted frompiehus piehus
5291 7344 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
7004 e4a1 420
Reposted fromtichga tichga viamefir mefir
8992 f326 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl